CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) . Legislația auto se asigură într-o sală nouă de curs cu tehnologie de ultimă generație.

Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învățământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

În ceea ce privește proba practică,ora și locul de întâlnire pentru efectuarea ședințelor de conducere se programează astfel încât să fii avantajat.
Taxe de şcolarizare: 1300 lei și cu plata în rate (300 lei avans la înscriere și diferența la finalul orelor)

Scopul școlii de șoferi este de a oferi cursanților servicii de calitate încât aceștia să fie foarte bine pregătiți atât teoretic, cât și practic, ceea ce oferă garanția obținerii permisului de conducere și, implicit, un bun control al vehiculului în ceea ce privește siguranța față de toți participanții la trafic.
Personalul didactic desfășoară activități de predare pe baza legislației în vigoare și unui program care permite cursanților să asimileze corect și complet cunoștințele privind partea teoretică, în vederea obținerii permisului de conducere.
Cursul teoretic este alcatuit din: legislație rutieră, legislație specifică, conducere preventivă și ecologică, prim ajutor, cunoașterea și întreținerea autovehiculelor